Ksema d.o.o - knjigovodstvo - računovodstvo - revizija

Pružite nam povjerenje

Više desetaka zadovoljnih klijenata pružaju nam svoje povjerenje dugi niz godina

Papirologiju prepustite nama

Nama ostavite svoju papirologiju te si povećajte vrijeme za svoj posao

Olakšavamo Vaše poslovanje

S velikim znanjem i iskustvom te savjetovanjem olakšavamo i poboljšavamo Vaše svakodnevno poslovanje

 • Vođenje poslovnih knjiga (dnevnik, glavnu knjigu te pomoćne knjige) sukladno načelima dvojnog knjigovodstva

 • sastavljanje financijskih izvješća (bilancu, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća

 • sastavljanje poreznih izvješća u svezi odredaba propisa o porezima

 • izrađivanje cjelovitih obračuna plaća radnika i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, sastavljanje JOPPD obrasca

 • izrađivanje obračuna drugog dohotka: ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu te sastavljanje JOPPD obrasca

 • obračunavanje amortizacije i druge potrebne pripreme za izradu temeljnih financijskih izvještaja

 • savjetovanje poduzetnika u svezi poreznih pitanja i davanja uputa za optimalna rješenja u pojedinim slučajevima
 • Vođenje knjigovodstva (ulaznih i izlaznih računa, knjige primitaka i izdataka, salda konti kupaca i dobavljača, dugotrajne imovine

 • izrađivanje cjelovitih obračuna plaća radnika i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, sastavljanje JOPPD obrasca

 • knjigovodstveno i porezno savjetovanje

 • vođenje poslovnih knjiga (dnevnik, glavnu knjigu te pomoćne knjige) sukladno načelima dvojnog knjigovodstva ili jednostavnog knjigovodstva

 • sastavljanje financijskih izvješća (bilanca i izvještaji o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija)

 • sastavljati porezna izvješća u svezi odredaba propisa o porezima

 • izrađivanje obračune drugog dohotka - honorara s pripadajućim doprinosima i porezima

 • savjetovanje udruge u svezi poreznih pitanja i davanja uputa za optimalna rješenja u pojedinim slučajevima

 • USLUGA IZRADE POREZNIH PRIJAVA NA DOHODAK ZA GRAĐANE

 • USLUGA SAVJETOVANJA KOD OTVARANJA OBRTA ILI TRGOVAČKOG DRUŠTVA


Cijena vođenja knjigovodstvenih usluga se formira s obzirom na količinu dokumentacije, broju zaposlenih i da li je poduzetnik u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili ne. Pošaljite upit, rado ćemo Vam odgovorit..